Alla Timofeeva iz Rusije i  Milorad Mandić iz Srbije  su se upoznali preko agencije "Brak-jaiti".Oni su jedan od naših novih bračnih partnera koji su dozvolili da se fotografija objavi. Alla je nastavnik istorije, dok je Milorad  poljoprivrednik. Iako je Alla živela u gradskoj sredini, očarana je sa Srbijom. Prihvatila je potpuno drugačiji način života, i pokazala se kao odana supruga i dobra domaćica. Milorad govori o svojoj supruzi samo u superlativu, a Alla se sa ponosom predstavlja komšijama i prijateljima kao Alla Mandić.