Klikom na link iznad, možete pogledati reportažu sa venčanja naših članova i izjavu koju je dao vlasnik agencije
"Brak-jaiti"-Slobodan Jakšić