Више закључених и мање разведених бракова у 2014. години

U 2014. godini statistika beleži porast broja zaključenih brakova za 0,6 odsto u odnosu na 2013. godinu,odnosno porast sa 36.209 u 2013. godini,na 36.429 registovanih brakova u 2014. godini,a zabeležen je i pad procenta razvedenih brakova za 6,8 odsto.

U saopštenju republičkog zavoda navedeno je da prosek godina starosti prilikom stupanja u brak iznosi 30. godina za žene i 34. godine za muškarce.

Broj zastupljenih prvih brakova u Srbiji veći je za 0,4 odsto u odnosu na 2013. godinu i iznosi 30.163,a prosek godina pri zaključenju prvog braka za muškarce je 31,a za žene 28 godina.


Kako se kaže,najčešći su homogeni brakovi,odnosno brakovi zastupljeni između supružnika iste nacionalnosti (91 odsto),a najviše je zaključenih brakova u kojima su supružnici sa istom školskom spremom,i to 64. odsto.

Navodi se da su u 42. odsto zaključenih brakova oba supružnika aktivna lica i obavljaju određeno zanimanje.

Broj razvedenih brakova pokazuje pad od 6,8 odsto u 2014. godini u odnosu na predhodnu i iznosi 7614. razvedenih brakova,kaže statistika.

Presek godina starosti prilikom razvoda braka za žene je 39. godina,a za muškarce 43. godine i prosečno trajanje razvedenog braka za 2014. godinu iznosi 13,6 godina.

U 2014. godini najveći broj razvedenih brakova čine brakovi sa decom-56. odsto (4297. razvedenih brakova),a u smislu trajanja najveći broj razvedenih brakova je u trajanju od ped do devet godina nakon zaključenja.

Nakon razvoda,izdržavana deca su u 75. odsto slučajeva dodeljena ženi,rečeno je u saopštenju.

Izvor: Tanjug